De Stichting Berkhouter Kerk heeft een ANBI status.
Wat betekent dat voor U?
Als u een gift wilt doen, of een legaat wilt nalaten,  en u geeft het aan op uw Inkomsten Belasting formulier, dan kunt u er uw belastingvoordeel mee doen.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

(Info: http://www.belastingdienst.nl

)jaarrekening 2016 tbv ANBI

Beleidsplan

De Stichting Berkhouter Kerk heeft tot doel om de voormalige Nederlands Hervormde Kerk in Berkhout in stand te houden door haar beschikbaar te stellen voor exploitatie, die gericht is op aanbieden van faciliteiten aan personen en instanties met een maatschappelijke en of culturele achtergrond zoals kleinkunst, tentoonstellingen, muziek en andere maatschappelijke activiteiten als huwelijken en begrafenissen, etc.

Beloningsbeleid

N.v.t. Bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten.

Doelstelling

Zie beleidsplan.

Jaarlijkse activiteiten

Exposities, concerten, boekenmarkt, condoleances, herdenkingsdiensten, enz.

Gegevens ANBI-instelling

De volgende gegevens moeten door elke ANBI-instelling openbaar gemaakt worden:

Naam: Stichting Berkhouter Kerk
Het RSIN of fiscaal nummer: 816102181
De contactgegevens
Secretariaat 0229-266621
Info@Berkhouterkerk.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Voorzitter:
Vacant

Secretaris:
J. Koppenol

Penningmeester:
T. Dierikx

I.van Veen
G. Groothuis

Voor verdere informatie: www.Berkhouterkerk.nl, waar u ook de agenda kunt inzien.

© Copyright - Berkhouter kerk Powered by:
X