De Stichting Berkhouter Kerk heeft een ANBI status.
Wat betekent dat voor U?
Als u een gift wilt doen, of een legaat wilt nalaten,  en u geeft het aan op uw Inkomsten Belasting formulier, dan kunt u er uw belastingvoordeel mee doen.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

(Info: http://www.belastingdienst.nl)

financieel overzicht 2022

Gegevens ANBI-instelling

De volgende gegevens moeten door elke ANBI-instelling openbaar gemaakt worden:

Naam: Stichting Berkhouter Kerk
Het RSIN of fiscaal nummer: 816102181
De contactgegevens
Secretariaat 0229-266621
Info@Berkhouterkerk.nl

bankrek. nr.NL 57RABO 0161 4306 00  tnv Stichting

Berkhouterkerk.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Voorzitter:
 de heer L. Laan

Secretaris:
de heer J. Koppenol

Penningmeester:
Mevrouw J.M.M. Braas-Komen

Mevrouw I.van Veen – Herms

Voor verdere informatie: www.Berkhouterkerk.nl, waar u ook de agenda kunt inzien.

X